Wszystkie kody do GTA 5 (GTA V) - na pieniądze, broń, samochody czy nieśmiertelność

etc
Zebraliśmy dla was kody do GTA 5 (GTA V) na pieniądze, bronie, samochody czy nieśmiertelność, które działają na PlayStation, Xbox czy PC.
Zebraliśmy dla was kody do GTA 5 (GTA V) na pieniądze, bronie, samochody czy nieśmiertelność, które działają na PlayStation, Xbox czy PC.
Grand Theft Auto V zadebiutowało we wrześniu 2013 roku, ale gra cieszy się niesłabnącą popularnością. Wszystko przez tryb GTA Online, który zdobył serca graczy. By przedłużyć i umilić wam zabawę zebraliśmy we wszystkim miejscu popularne kody do GTA 5 w wersji na PlayStation 3 i 4, Xbox 360 i One oraz na komputery PC.

Spis treści

Jak wpisać kody do GTA 5?

W zależności od platformy, na której gramy, procedura wpisywania kodów do GTA 5 będzie nieco się różniła. Przykładowo, w wersji na konsolę, kod zostanie wpisany poprzez naciskanie odpowiedniej kombinacji przycisków bezpośrednio na padzie. Dowiedz się więcej poniżej, jak wpisać kody do GTA V.

Pamiętajcie, że po wpisaniu kodów nie będzie możliwe zdobywanie trofeów w grze w tej sesji. Konieczne będzie ponowne uruchomienie gry. Zachęcamy do korzystania z kodów do GTA V tylko w trybie fabularnym. W trybie online może się to skończyć banem!

Kody do GTA na PC - jak wpisać?

W wersji na komputery PC mamy do dyspozycji dwie opcje wpisywania kodów do GTA 5.

W pierwszej z nich musimy najpierw kliknąć klawisz ~ (tylda) na klawiaturze. Przycisk ten znajduje się zazwyczaj bezpośrednio nad tabem (tabulatorem). Następnie pojawi się miejsce, w którym należy wpisać określony kod do gry, a następnie należy go zatwierdzić przyciskiem Enter.

Sposób ten wykorzystywany jest również w innych grach, np. podczas wpisywania kodów do The Sims 4.

Druga metoda , jest nieco bardziej skomplikowana. Sprawdzi się szczególnie w przypadku, jeśli powyższy sposób nie zadziała. Jak wpisać kod do GTA 5 na PC?

 • Naciśnij strzałkę w górę
 • Pojawi się wówczas ekran telefonu bohatera
 • Wybierz ,,Kontakty''
 • Przyciśnij spację
 • W miejscu numeru telefonu wpisz kod za pomocą strzałek
 • Naciśnij ,,Połącz''

I gotowe!

Kody do GTA 5 na PS4 i PS3 - jak wpisać?

W konsolach PS4 oraz PS3 wpisujemy kody do GTA 5 za pomocą odpowiedniej kombinacji przycisków. Należy to wykonywać precyzyjnie i dokładnie. Jedna pomyłka sprawi, że kod już nam nie zadziała.

Przykładowo, chcąc zastosować kod do GTA 5 na szybki bieg należy naciskać po kolei:

 • Trójkąt,
 • Lewo,
 • Prawo,
 • Prawo,
 • L2,
 • L1,
 • Kwadrat.

Kody do GTA 5 na Xbox 360 i Xbox One - jak wpisać?

Kody do GTA 5 na Xbox 360 i Xbox One należy wpisywać podobnie, jak cheaty do PlayStation. Również należy wciskać odpowiednią kombinację klawiszy podczas grania w grę. Przykładowo, chcesz wpisać kod do GTA 5 na szybkie pływanie, musisz naciskać po kolei następujące przyciski:

 • Lewo,
 • Lewo,
 • LB,
 • Prawo,
 • Prawo,
 • RT,
 • Lewo,
 • LT,
 • Prawo.

Wszystkie kody do GTA 5 (V)

Napełnienie paska zdrowia i kamizelki
PlayStation: Kółko, L1, Trójkąt, R2, Krzyżyk, Kwadrat, Kółko, prawo, Kwadrat, L1, L1, L1
Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, V, prawo, X, LB, LB, LB
PC: TURTLE

Nietykalność (5 minut)
PlayStation: prawo, X, prawo, lewo, prawo, R1, prawo, prawo, Krzyżyk, Trójkąt
Xbox: prawo, A, prawo, lewo, prawo, RB, prawo, lewo, A, Y
PC: PAINKILLER

Broń i amunicja
PlayStation: Trójkąt, R2, lewo, L1, Krzyżyk, prawo, Trójkąt, dół, Kwadrat, L1, L1, L1
Xbox: Y, RT, lewo, LB, A, prawo, Y, dół, X, LB, LB, LB

Zwiększenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę
PlayStation: R1, R1, Kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
Xbox: RB, RB, B, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo
PC: FUGITIVE

Zmniejszenie zainteresowania policji o jedną gwiazdkę
PlayStation: R1, R1, Kółko, R2, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
Xbox: RB, RB, B, RT, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo
PC: LAWYERUP

Doładowanie specjalnej umiejętności
PlayStation: Krzyżyk, Krzyżyk, Kwadrat, R1, L1, Krzyżyk, prawo, lewo, Krzyżyk
Xbox: A, A, X, RB, LB, A, prawo, lewo, A
PC: POWERUP

Otrzymanie spadochronu
PlayStation: lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, R2, lewo, lewo, prawo, L1
Xbox: lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, RT, lewo, lewo, prawo, LB
PC: SKYDIVE

Naboje z wybuchowymi właściwościami
PlayStation: prawo, Kwadrat, Krzyżyk, lewo, R1, R2, lewo, prawo, prawo, L1, L1, L1
Xbox: prawo, X, A, lewo, RB, RT, lewo, prawo, prawo, LB, LB, LB
PC: HIGHEX

Naboje podpalają trafiony cel
PlayStation: L1, R1, Kwadrat, R1, lewo, R2, R1, lewo Kwadrat, prawo, L1, L1
Xbox: LB, RB, X, RB, lewo, RT, RB, lewo, X, prawo, LB, LB
PC: INCIDENTARY

Eksplodujące pięści
PlayStation: prawo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt, R1, Kółko, Kółko, Kółko, L2
Xbox: prawo, lewo, A, Y, RB, B, B, B, LT
PC: HOTHANDS

Spowolnienie rozgrywki. Ponowne wpisanie kodu podwaja efekt
PlayStation: Trójkąt, lewo, prawo, prawo, Kwadrat, R2, R1
Xbox: Y, lewo, prawo, prawo, X, RT, RB
PC: SLOWMO

Celowanie w zwolnionym tempie
PlayStation: Kwadrat, L2, R1, Trójkąt, lewo, Kwadrat, L2, prawo, X
Xbox: X, LT, RB, Y, lewo, X, LT, prawo, A
PC: DEADEYE

Pijaństwo
PlayStation: Trójkąt, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, lewo
Xbox: Y, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, lewo
PC: LIQUOR

Szybki bieg
PlayStation: Trójkąt, lewo, prawo, prawo, L2, L1, Kwadrat
Xbox: Y, lewo, prawo, prawo, LT, LB, X
PC: CATCHME

Szybkie pływanie
PlayStation: lewo, lewo, L1, prawo, prawo, R2, lewo, L2, prawo
Xbox: lewo, lewo, LB, prawo, prawo, RT, lewo, LT, prawo

Teleportowanie się w niebo
PlayStation: L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lewo, prawo
Xbox: LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo, LB, LT, RB, RT, lewo, prawo, lewo, prawo
PC: SKYFALL

Super Skok
PlayStation: L2, L2, Kwadrat, Kółko, Kółko, L2, Kwadrat, Kwadrat, lewo, prawo, Krzyżyk
Xbox: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, lewo, prawo, A

Niska grawitacja
PlayStation: lewo, lewo, L1, R1, L1, prawo, lewo, L1, lewo
Xbox: lewo, lewo, LB, RB, LB, prawo, lewo, LB, lewo
PC: FLOATER

Ślizgające się pojazdy
PlayStation: Trójkąt, R1, R1, lewo, R1, L1, R2, L1
Xbox: Y, RB, RB, lewo, RB, LB, RT, LB
PC: SNOWDAY

Zmiana pogody
PlayStation: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kwadrat
Xbox: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
PC: MAKEITRAIN

Kody do GTA 5 na samochody i pojazdy

Buzzard
PlayStation: Kółko, Kółko, L1, Kółko, Kółko, Kółko, L1, L2, R1, Trójkąt, Kółko, Trójkąt
Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
PC: BUZZOFF

BMX
PlayStation: lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, Kwadrat, Kółko, Trójkąt, R1, R2
Xbox: lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, X, B, Y, RB, RT
PC: BANDIT

Caddy
PlayStation: Kółko, L1, lewo, R1, L2, Krzyżyk, R2, L1, Kółko, Krzyżyk
Xbox: B, LB, lewo, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Comet
PlayStation: R1, Kółko, R2, prawo, L1, L2, Krzyżyk, Krzyżyk, Kółko, R1
Xbox: RB, B, RT, prawo, LB, LT, A, A, X, RB
PC: Comet

Duster
PlayStation: prawo, lewo, R1, R1, R1, lewo, Trójkąt, Trójkąt, Krzyżyk, Kółko, L1, L1
Xbox: prawo, lewo, RB, RB, RB, lewo, Y, Y, A, B, LB, LB

PCJ
PlayStation:R1, prawo, lewo, prawo, R2, lewo, prawo, Kwadrat, prawo, L2, L1, L1
Xbox: RB, prawo, lewo, prawo, RT, lewo, prawo, X, prawo, LT, LB, LB
PC: ROCKET

Rapid GT
PlayStation: R2, L1, Kółko, prawo, L1, R1, prawo, lewo, Kółko, R2
Xbox: RT, LB, B, prawo, LB, RB, prawo, lewo, B, RT
PC: RAPIDGT

Sanchez
PlayStation: Kółko, Krzyżyk, L1, Kółko, Kółko, L1, Kółko, R1, R2, L2, L1, L1
Xbox: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
PC: OFFROAD

Stretch Limo
PlayStation: R2, prawo, L2, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
Xbox: RT, prawo, Lt, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PC: VINEWOOD

Stunt Plane
PlayStation: Kółko, prawo, L1, L2, lewo, R1, L1, L1, lewo, lewo, Krzyżyk, Trójkąt
Xbox: B, prawo, LB, LT, lewo, RB, LB, LB, lewo, lewo, A, Y
PC: BARNSTORM

Trashmaster
PlayStation: Kółko, R1, Kółko, R1, lewo, lewo, R1, L1, Kółko, prawo
Xbox: B, RB, B, RB, lewo, lewo, RB, LB, B, prawo
PC: TRASHED

Kraken
PC: BUBBLES

Duke O'Death
PC: DEATHCAR

Kody do GTA 5 na kasę

Niestety, nadal kody do GTA 5 na kasę nie są dostępne. I najprawdopodobniej się to nie zmieni. Jednak są różne ciekawe kody, które pozwolą Wam urozmaicić normalną rozgrywkę. Z pewnością do gustu przypadnie Wam cheat na nieśmiertelność, czołg czy uzupełnienie zdrowia.

Mamy nadzieję, że ta lista kodów do GTA 5 okaże się przydatna, a Wam życzymy miłej gry.

Polecamy przeczytać:

Gry konsolowe w promocyjnych cenach!

kup najtaniej

Square Enix

Final Fantasy VII Remake (Gra PS4)

99,99 zł

kup najtaniej

Activision

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Gra PS4)

111,99 zł

kup najtaniej

Sony

Sonic the Hedgehog (Gra PS3)

84,99 zł

kup najtaniej

Ubisoft

Just Dance 2020 (Gra NS Digital)

63,33 zł

kup najtaniej

Nintendo

New Super Mario Bros U Deluxe (Gra NS)

219,00 zł

kup najtaniej

Nintendo

Luigi's Mansion 3 (Gra NS)

228,90 zł

kup najtaniej

Insomniac Games

Marvel's Spider-Man (Gra PS4)

75,00 zł

kup najtaniej

Cenega

Grand Theft Auto San Andreas (Gra PS3)

95,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Ten ostatni nie działa

G
Gość
Skąd ja ci V na Xbox wezme
h
hardcore331
dobrze
Wróć na gra.pl Gra.pl
Dodaj ogłoszenie